Iskolánk

Diákönkormányzat

Diákönkormányzat és Diákközgyűlés

  • A Diákönkormányzat a tanulók érdekeit képviseli a tanulókat érintő minden kérdésben;
  • az információáramlást segíti az iskolavezetés, a tantestület, illetve a tanulók között;
  • az iskolai diákéletet szervezi, támogatja.
  • Legfőbb döntéshozó, tájékoztató és tájékozódó fóruma a Diákközgyűlés, ahová minden osztály három főt delegálhat.
  • A Diákközgyűlés időpontja az éves munkatervben rögzített időpontban, legkésőbb október 31-ig.
  • A Diákközgyűlés joga többek között, hogy a Házirend éves felülvizsgálatát, módosítását kezdeményezze.
  • A Diákönkormányzat önszerveződő közösség, működését saját Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. Szabályzata az iskolai könyvtárban, a Diákönkormányzat helyiségében és az iskolai számítógépes hálózat adattárában, valamint az iskola honlapján elérhető.

A Diákönkormányzat tanítás nélküli munkanapja

A diákönkormányzat által szabadon felhasználható tanítás nélküli munkanap hagyományainknak megfelelően a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap, a Lászlós Nap időpontja. Ettől a Diákközgyűlés határozata alapján lehet eltérni a tanév munkarendjében meghatározva.

Kapcsolat

Írjon üzenetet: