Beiskolázás

Felvételi pontszámítás

Minden tanulónak részt kell vennie a központi írásbeli felvételi vizsgán. A jelentkezés mind a központi írásbelire, mind a gimnáziumba az általános iskola által kiadott jelentkezési lapon történik.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az előírt írásbeli és szóbeli vizsgákat a különböző tanulmányi területeken (tagozatokon).

Megnevezés Tanulmányi terület
kódja
Szóbeli vizsga Alkalmas-
sági vizsga
Magyar-olasz két tanítási nyelvű osztály 1000 nincs nincs
Emelt szintű
angol nyelv
2000 angol nyelv nincs
Emelt szintű matematika 3100 nincs nincs
Emelt szintű humán 3200 nincs nincs
Emelt szintű vizuális kultúra 4100 nincs rajz
Emelt szintű német nyelv 4200 német
nyelv
nincs
Emelt szintű természettudományi osztály 5000 biológia,
kémia
nincs
Emelt szintű informatika 6100 nincs nincs
Emelt szintű médiaismeret (tömegkommunikáció – mozgóképkultúra) 6200 szövegértés nincs

*A központi írásbeli felvételi vizsgán 50 pont vagy az alatti eredményt elért tanulók jelentkezése – függetlenül a hozott általános iskolai eredményektől – automatikusan elutasításra kerülnek. 

A felvételi értékelése az alábbiak szerint történik:

70 pont    a felvételin nyújtott teljesítmény;
30 pont    az általános iskolai eredmények alapján (Hozott pontszám).

A felvételnél figyelembe vesszük az általános iskolai bizonyítványt (5., 6., 7. osztály év vége, 8. osztály félév).
Hozott pontok számítása kétféle módon történik:

Tantárgy évfolyam pont
Magyar nyelv 5-8. max. 20p
Irodalom 5-8. max. 20p
Idegen nyelv 5-8. max. 20p
Történelem 5-8. max. 20p
Matematika 5-8. max. 20p
Földrajz 7-8. max. 10p
Fizika 7-8. max. 10p
Kémia 7-8. max. 10p
Biológia 7-8. max. 10p
Összesen: 140p

A jelentkező által Hozott pont*30/140 = a tényleges hozott eredmény a maximálisan elérhető 30 pontból.

vagy

Magyar nyelv 7-8. max. 10p   Földrajz 7-8. max. 10p
Irodalom 7-8. max. 10p   Fizika 7-8. max. 10p
Idegen nyelv 7-8. max. 10p   Kémia 7-8. max. 10p
Történelem 7-8. max. 10p   Biológia 7-8. max. 10p
Matematika 7-8. max. 10p        
Összesen:   50p x 2 + 40p =140 pont

Mindösszesen: 140 pont

A jelentkező által Hozott pont x 30/140= a tényleges hozott eredmény a maximálisan elérhető 30 pontból.

Minden tanuló esetében a magasabb összes pontszámot vesszük figyelembe.

A felvételin nyújtott teljesítmény a központi írásbeli (magyar és matematika) eredményéből, valamint – amelyik tagozaton van – szóbeli/alkalmassági vizsga eredményéből áll össze.

A szerezhető pontok megoszlása tagozatonként:

Tagozat megnevezése Magyar Matematika 3. Tárgy szóbeli/alkalmassági Szóbelire behívottak száma
  X Y   Z  
Magyar-olasz két tanítási nyelvű (1000) 40 30      
Emelt angol nyelvi (2000) 25 25 angol 20 160
Emelt matematika (3100) 25 45      
Emelt humán (3200) 45 25      
Emelt vizuális kultúra (4100) 25 25 rajz 20 90
Emelt német (4200) 25 25 német 20 90
Biológia-kémia (5000) 25 25 biológia-kémia 20 90
Informatika (6100) 30 40      
Médiaismeret (Tömegkommunikáció) (6200) 35 20 szövegértés 15 90

A központi írásbelin tantárgyanként (magyarból és matematikából) 50-50 pont érhető el, amit a fenti táblázat szerinti súlyozással veszünk figyelembe az egyes tagozatoknál. A felvételin elért pontszám (P) a következőképpen számolható ki:

felvételiszámítás képlete

, ahol

H:             az általános iskolai eredményekből számított pontszám, legfeljebb 30 pont
KMagy:    a jelentkezőnek a központi írásbelin elért eredménye magyarból;
KMat:       jelentkezőnek a központi írásbelin elért eredménye matematikából;
X, Y, Z:     a fenti táblázat szerinti értékek az adott tagozatnál.

A jelentkezőket már az írásbeli után rangsoroljuk a hozott pontszám és a központi írásbelin elért eredmény alapján. Amelyik tagozaton tartunk szóbelit, a táblázat mutatja, hogy a rangsor szerint hány jelentkezőt hívunk be szóbelire. (A rajz alkalmassági vizsgán minden jelentkező, aki megjelölte az emelt szintű vizuális kultúra tagozatot, részt kell, hogy vegyen.)
Minden tagozatunkra érvényes, hogy a „Felvételi követelményeknek megfelelt” minősítés nem jelenti azt, hogy a jelentkező felvételt nyert, mert ez függ a ténylegesen hozzánk irányított jelentkezők számától és a jelentkezőnek a végleges rangsorban elfoglalt helyétől.

A sajátos nevelési igényű (SNI) illetve a tanulási nehézséggel küzdő (BTM) tanulók – ha a felvételi eljárás során élni kívánnak a szakvéleményben leírt és dokumentálható kedvezményekkel –, a felvételi jelentkezéshez mellékeljék az erre irányuló kérvényt és az érvényes szakvélemény fénymásolatát! Indokolt esetben a felvételi eljárásban az írásbeliknél több időt, egyes részek értékelése alól felmentést adunk, illetve speciális eszköz használatát lehetővé tesszük. Mindenképpen ajánljuk, hogy az SNI, BTM, HH vagy HHH tanulók gondviselői, még a jelentkezési lap beadása előtt, lépjenek kapcsolatba az iskolával, hogy a teendőket meg tudjuk beszélni.

A felvételnél azonos pontszám esetén előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezőket, illetve a kőbányai illetőségűeket.  

Kapcsolat

Írjon üzenetet: