Felnőttképzés

Jelentkezés a felnőttoktatási tagozatra

A július 10. beiratkozási dátumot töröltük, július 24-én várunk mindenkit szeretettel.
További beiratkozási dátumok az Aktuális menüpont alatt találhatóak.
Beiratkozás: július 24., 9.00-13.00

Az augusztusi beiratkozási dátumokat július 10. után tesszük közzé.

 

A 18 év alatti tanulók esetében kizárólag a tagozat vezetője engedélyezheti a felvételt, illetve a szülő megjelenése és hozzájáruló nyilatkozata szükséges a beiratkozáshoz.

A szülői nyilatkozat itt érhető el.

 

Beiratkozás az estis iskolatitkárnál a portával szemben.

 

Szükséges iratok:

 • Előző bizonyítvány(ok)
 • Személyi igazolvány
 • A következő okmányok fénymásolata:
   • személyi igazolvány
   • lakcímkártya
   • TAJ kártya

 

A jelentkezési lapot innen letöltheti vagy a beiratkozáskor az iskolában töltheti ki.

 

Tudnivalók a jelentkezés előtt:

A Kőbányai Szent László Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatán a tanítás esti munkarend szerint folyik. Tagozatunkon a képzés ingyenes, a térítési díj fizetési kötelezettség megszűnt.

 

A 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint:

„60. § (3) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja tanulmányait felnőttoktatás keretében, melyben a tizenhatodik életévét betölti.”

„45. § (3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti.”

 

Tanítási napok a 2024 / 2025-es tanévben:

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

9. évfolyam

 

X

4 hetente egy alkalommal

X

10. évfolyam

X

 

X

11. évfolyam

X

 

X

12. évfolyam

 

X

X

 

 

A tagozaton tanított tárgyak ütemezése:

 

Tantárgy

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv

X

X

X

X

Magyar irodalom

X

X

X

X

Matematika

X

X

X

X

Történelem

X

X

X

X

Angol nyelv

X

X

X

X

Állampolgári ismeretek

 

 

 

X

Fizika

X

X

 

 

Kémia

X

X

 

 

Biológia

X

X

 

 

Földrajz

X

X

 

 

Digitális kultúra

X

X

X

 

Művészet

 

 

X

X

Médiaismeret

 

 

X

 

Természettudomány

 

 

X

 

 

Különbözeti vizsga a 10-12. évfolyamra jelentkezőknek:

A különbözeti vizsga szükségességét a beiratkozás során, a bizonyítvány megtekintése után állapítjuk meg.

 

Érettségi vizsga: A hatályos jogszabályok szerint az iskolával tanulói jogviszonnyal rendelkezőknek nem kell az érettségi vizsgáért fizetni.

 

Tankönyvek: A tankönyvek beszerzéséről mindenki saját maga gondoskodik. A szükséges tankönyvek listáját a szaktanároktól tudják meg.

 

Családi pótlék jár a szülőnek vagy diáknak a jogszabályban meghatározott korig.
 

Diákigazolványt minden tanuló igényelhet. A jelen törvények szerint kedvezményes MÁV és BKK bérlet váltható az estis diákigazolvánnyal. Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, a diákigazolványt le kell adni az iskolában. A jogosulatlan diákigazolvány használat eljárást von maga után.

 

Társadalombiztosítás (TB) és árvaellátás nem jár az esti tagozatos tanulóknak.

 

További információt találnak a Felnőttoktatásról mappában.

Időpontegyeztetés ügyfélszolgálati időben a 061-262-3599 telefonszámon.

Kapcsolat

Írjon üzenetet: