Alapítványaink

Szent László Gimnázium Biológia-Kémia Alapítvány

Az alapítvány célja:

A biológiát és a kémiát emelt szinten tanuló diákoknak minden lényeges eszköz rendelkezésre álljon a céljaik eléréséhez. Az alapítványi támogatás mértéke 8000 Ft évente.

A bevételt teljes mértékben visszafordítjuk diákjainkra:

 • A kitűnő- és jeles tanulóink ösztöndíjat kapnak év végén
 • A mikroszkópok karbantartását elvégeztetjük
 • Beszerezzük a boncolás alanyait és eszközeit pótoljuk, ha szükséges
 • A kémiai- és a biológiai kísérletekhez eszközöket és anyagokat veszünk
 • Évente egy alkalommal kiállítás- vagy múzeumlátogatást fizetünk
 • Támogatjuk a tanulmányi kirándulás szakmai programjait
 • A növény- és állatgondozás anyagi vonzatait álljuk
 • A házi versenyek díjazottjait jutalmazzuk
 • Tanulmányaik végén támogatjuk a sikeres nyelvvizsgákat

Számlaszám: 11710002-20049791

Adószám: 19670326-1-42

Cím: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28.

"Összefogás a Szent László Gimnáziumért" Alapítvány

Az Alapítvány célja:

Az iskola műemlék épülete felújításának, karbantartásának, berendezései és eszközei cseréjének, korszerűsítésének támogatása. Az oktató-nevelő munka feltételeinek javításához történő hozzájárulás által az iskola rangjának megtartása, illetve emelése. Az oktatás személyi és tárgyi feltételeinek javítása. 

A diákok tanulmányi színvonalának javítása érdekében:

 • A kiemelkedő eredményt elérő diákok támogatása ösztöndíjjal, jutalmazással, és a rászoruló tanulók szociális támogatása utján
 • Az oktatásban kiváló eredményt elérő tanárok jutalmazása
 • A diákok üdültetésének támogatása, tárgyi feltételek biztosítása
 • A testvériskolai kapcsolatok ápolása, diákcserék, tanulmányi kirándulások szervezésére és erre támogatás nyújtása

Az alapítvány a fenti célok megvalósítását többek között az alábbi feladatok felvállalásával kívánja megvalósítani:

 • Az iskolai sport támogatása, hozzájárulás biztosítása a részvételhez sportversenyeken és sportrendezvényeken
 • Sportrendezvények rendezésének támogatása
 • A Balatonszepezdi Tábor fenntartása, üzemeltetése; hozzájárulás a táboroztatás költségeihez

Az alapítvány alapító okirata:

Dokumentum megtekintése >>

Számlaszám: 11710002-20048556

Adószám: 18014125-1-42

Cím: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28.

Aktuális Faliújság Események

Kapcsolat

Írjon üzenetet: